A www.feketekinga.hu weboldal megtekintésével felhasználóként Fekete Kingával,
(e-mail: info@feketekinga.hu) mint adatkezelővel, távközlési eszköz útján, internet használatával kerülsz kapcsolatba. Az oldal látogatásával felhasználóként hozzájárulsz ahhoz, hogy számítógéped azon adatait, (pl. IP cím) melyek a weboldal használata során automatikusan generálódnak, a rendszer naplózza. Ezek az adatok, információk személyeddel nem összekapcsolhatók, felhasználóként nem vagy beazonosítható. Az ilyen jellegű adatokhoz adatkezelőként személyem fér hozzá. Felhasználásuk elsődleges célja, hogy segítségével az oldal megfelelően működjön, a látogatási adatok nyomon követhetőek legyenek, s ezzel statisztikák, elemzések készülhessenek az oldal fejlesztése, optimalizálása érdekében.

A weboldalon blogértesítő szolgáltatás igénybevételére van lehetőség.
A feliratkozáshoz, az alábbi adatok megadása szükséges:

  • név
  • e-mail cím

A feliratkozással egyidejűleg kell elfogadnod a jogi nyilatkozatot, valamint az adatkezelési tájékoztatót is.
Adatkezelőként kizárólag a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, a blogértesítő kiküldéséhez használom fel a fentiekben szereplő személyes adatokat. Az adatok kezelését azonnali hatállyal megszüntetem, amennyiben kéred adataid törlését, illetve visszavonod hozzájárulásod.

A weboldal üzenetküldési lehetőséget is biztosít számodra. Az üzenet elküldése a jogi nyilatkozat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával lehetséges. Kapott üzenetet – egyéni mérlegelést követően – kérés esetén azonnal, egyéb esetekben legkésőbb 6 (hat) hónap elteltével törlök.

Az általam használt közösségimédia-felületeken kapott üzenetek törlése – egyéni mérlegelést követően – kérés esetén azonnal megtörténik, egyéb esetekben legkésőbb 6 (hat) hónap elteltével.

Az adatkezelés ideje alatt az alábbi jogok illetnek meg:

  • tájékoztatáshoz való jog
  • adatok helyesbítéséhez való jog
  • adatok törléséhez való jog
  • adatok zárolásának joga
  • tiltakozás joga

Ha a fenti jogok bármelyikével élni kívánsz, azt az info@feketekinga.hu e-mail címen jelezheted felém, mellyel kapcsolatban 15 (tizenöt) naptári napon belül érdemi intézkedést teszek.

A személyes adatok megismerésére adatkezelőként személyem, Fekete Kinga, a hatályos jogszabályok szerint jogosult. A megismert adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezelem.  Mindent elkövetek annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen.

Amennyiben úgy érzed, hogy ennek nem feleltem meg, kérlek, írj nekem az info@feketekinga.hu
e-mail címre.
Jogorvoslattal élhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. (Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

A fenti tájékoztatás nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre az oldalamon esetleg elhelyezett hivatkozás vezet.

Tájékoztatlak arról is, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló írásbeli adatkéréseit teljesítenem kell. Az adattovábbításról nyilvántartást vezetek, melyről kérésedre – saját adataid vonatkozásában – információt nyújtok, feltéve, ha azt törvény nem zárja ki.

Tájékoztatóm összeállításánál a 2011. évi CXII törvény (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény) rendelkezéseit, valamint az EU 2016/679 Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) vettem alapul. Adatkezelőként fenntartom a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítsam.

Fekete Kinga
adatkezelő